GOV.Diensten

Vooral ervaring telt bij gemeenten en Overheid
De E-diensten en services van GOV.FACTORY zijn vervaardigd op basis van ervaringen tijdens feitelijke opdrachten en opgesteld om te worden aangeboden aan  gemeenten en Overheid. Door het invoeren van onze GOV.Diensten bij uw gemeente maakt u een digitale efficiëntieslag.

GOV.SEM: Strategie Executive Management.
Strategie en uitvoering in één oogopslag kunnen benaderen.
Projecten staan niet op zich. Door het omvangrijke project portfolio binnen uw organisatie overzichtelijk te presenteren en te zien is het management in staat helder en zuiver te sturen. SEM is een eenvoudige webtool. Deze webtool zal onmisbaar zijn, wanneer u snel en eenvoudig uw projecten wilt kunnen zien. En de GOV.FACTORY i-consultants ondersteunen u hierbij op een vakkundige wijze.

Klik op de button om het factsheet van GOV.SEM te kunnen downloaden

GOV.KRD: Met de GOV.KRD, Kernregistratie Documenten tilt u uw organisatiegeheugen naar ‘the next level’. Op een gestandaardiseerde wijze worden alle systemen aangesloten op uw centrale archief / zaaksysteem waardoor u grip krijgt op uw informatievoorziening. Zo transisteert u uw organisatie op een gecontroleerde wijze naar common ground.
                     Klik op de button om het factsheet van GOV.KRD te kunnen downloaden

GOV.KRW: Met de GOV.KRW, Kernregistratie Werkprocessen krijgt u holistisch grip op uw werkprocessen waardoor u efficiëntie en compliancy kunt borgen en verbeteren. Dit doen we door de werkprocessen multi-disciplinair onder handen te nemen met aandacht voor onderwerpen zoals welke processen zijn er welke medewerkers zijn erbij betrokken en hoeveel risico brengen bepaalde processen met zich mee.
                    Klik op de button om het factsheet van GOV.KRW te kunnen downloaden

GOV.DML: Met GOV.DML, DataMigratieLegacy, wordt op een nuttige methode binnen de gemeente in samenwerking met een Zoek&Vind&RMA applicatie oplossingen geboden om de content (metadata, documenten, zaakgegevens, bestanden etc) van uit-te-faseren gegevensverzamelingen (DMS, netwerkschijven etc) beschikbaar en vindbaar te houden. Daarnaast worden oplossingen geboden om tot een goede datamigratie te komen bij in gebruik name van een nieuw zaaksysteem.
                       Klik op de button om het factsheet van GOV.DML te kunnen downloaden

GOV.FBS: De GOV.FBS ‘Quickscan’ is een wezenlijke stap en aanpak om het inrichten van Functioneel Beheer
binnen de gemeente aan te scherpen. Doel: werken naar meer efficiëntie, effectiviteit en kostenbesparingen.
                       Klik op de button om het factsheet van GOV.FBS te kunnen downloaden

GOV.CCI: Met GOV.CCI, Co-Creatie Implementatie, wordt op een snelle en pragmatische manier samenwerking binnen de gemeente en met externe regionale overheden mogelijk gemaakt. Dit gebeurt via de implementatie van de moderne document share en document management systeem oplossingen.
                      Klik op de button om het factsheet van GOV.CCI te kunnen downloaden

GOV.BIS: Met de GOV.BIS heeft uw een  professionele aanpak waarbij in een korte periode binnen uw gemeente het Bestuurlijk Informatiesysteem van Green Valley kan worden geïmplementeerd. behoort daarbij tot de mogelijkheden.
                      Klik op de button om het factsheet van GOV.BIS te kunnen downloaden

GOV.ABB: Met GOV.ABB biedt een een professionele aanpak voor de aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox. Onze aanpak is gebaseerd op de generieke aanpak van Logius alsmede de ervaringen van de koplopers gemeenten en methoden van de GOV.Factory. De aanpak zal vanuit een verander perspectief worden benaderd. Daarnaast hebben onze implementatie consultants de Logius training doorlopen en hebben zij ook een netwerk van contacten deze kunnen raadplegen cq inzetten.
                      Klik op de button om het factsheet van GOV.ABB te kunnen downloaden

GOV.3IV (ENSIA): Met de GOV.3IV, Implementatie Integrale Informatieveiligheid kunt u als gemeente de horizontale en verticale verantwoording als geheel uitbesteden. Dit doen we door de verantwoordingsactiviteiten als integrale services aan te bieden en zorg te dragen voor de externe afstemming met de ketenpartners en Auditor.
                     Klik op de button om het factsheet van GOV.3IV te kunnen downloaden

GOV.CISO: Met de GOV.CISO kunt u als gemeente  het taakveld Informatieveiligheid  uit besteden. Dit doen we door de CISO activiteiten als een services aan te bieden via een basis strippenkaart. Het implementeren van de BIO, ISMS en Bewustwordingsactiviteiten kunnen aanvullend worden afgenomen.