IMG

IMG voor en door gemeenten

Wat is IMG
Kijkend naar de hedendaagse gemeenten in Nederland is er één ding opvallend: het groot aantal Indo’s en Molukkers in dienst van de lokale overheid. Velen van hen werken in de ICT-sector als I-adviseur, projectleider of leidinggevenden. De meesten zijn hoogopgeleid of autodidact en hun expertise is ontwikkeld door motivatie, doorzettingsvermogen en een natuurlijke interesse om te leren.

Opgericht in 2014 door Koos Lefeber, de Indo-Maluku Gemeenten geeft deze groep gemeenteambtenaren speciale aandacht. Het doel van de IMG is om kennis met elkaar te delen over diverse digitalisering ontwikkelingen bij de lokale overheid en ook daarin samen op te trekken; “voor en door gemeenten”. De binding binnen de groep is hun gemeenschappelijke afkomst. Het is om deze reden vrij eenvoudig om nader tot elkaar te komen. Denk aan de Indische en Molukse keuken, taal, herkomst en achtergrond. De (groot)ouders waren veelal KNIL militairen en hun doortastende werkethiek. De IMG-leden komen twee keer per jaar bijeen waarbij diverse gastsprekers worden uitgenodigd om zijn of haar ICT ontwikkelingen te presenteren. Denk hierbij aan VNG, Logius en Centric, maar ook gemeente experts.

De IMG Community
Koos, zakenpartner van GOV.FACTORY, is werkzaam geweest bij GovUnited (ICTU), een samenwerkingsverband van 70 gemeenten. Daarnaast is hij ook de grondlegger van de Indo-Business Club. Recentelijk heeft GOV.FACTORY de heer Paul Keyner benoemd tot voorzitter van de IMG groep. Paul was tot voor kort unithoofd DIV van de Gemeente Capelle aan den IJssel. Aan Paul is de taak weggelegd om de IMG in de nabije toekomst een boost te geven. Hierbij wordt hij op de achtergrond gesteund door een aantal gemeentelijke IMG leden van de G4.

De IMG/GOV.FACTORY gaat al richting de 30 leden, die allemaal van Indische of Molukse komaf zijn. Van de 30 leden, zijn er inmiddels drie dames IMG-er. Aansluiten bij de IMG community kan alleen via een bestaand IMG lid en is kosteloos. De onderstaande procedure is leidend wat betreft het voorstellen van nieuwe IMG-ers:

  • Een kandidaat wordt door een IMG-er voorgesteld aan de IMG-voorzitter, middels een kernachtige beschrijving van de kandidaat en zijn/haar werk.
  • De IMG voorzitter bespreekt het voorstel en stelt het GOV.FACTORY MT voor om de kandidaat voor te dragen aan de IMG-ers.
  • IMG-ers hebben de mogelijkheid om binnen 14 dagen eventuele bezwaren kenbaar te maken bij de voorzitter.
  • Als de IMG-kandidaat aangeeft zich bij de IMG community aan te willen sluiten, wordt hij/zij op de eerstvolgende reguliere bijeenkomst geïnstalleerd door o.a. het overhandigen van de IMG speld.

Het is van belang dat de betrokken clubleden bij deze procedure de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich bewust zijn van het strikt vertrouwelijke karakter van het werven van nieuwe leden.